Waar kun je me vinden?

Anja Berkers Art

Den Herd 3

5725 CC Asten-Heusden

mail: anja@anjaberkersart.com

telefoon: 06-36316819

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving – op welke wijze dan ook – dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Anja Berkers Art.